ธงเซฟตี้

ขนาด                     ราคาผ้าร่ม                    ราคาผ้าต่วน

40x60cm                      50                           100

50x75 cm                     60                            -

60x90 cm                     70                            120

80x120 cm                   110                           160

90x135 cm                   150                            -

100x150 cm                  200                           250

120x180 cm                  250                             -

150x225 cm                  300